Presidenti: Àlex Bixquert

Vicepresidenta: Marta Casado

Secretària: Verònica Lafont

Tresorer: Manu Fuster

Vocal comunicació: Raquel Bernal

Vocal cultura: Mireia Llatge

Vocal tresoreria: Regina Pérez

Vocal secretariat: Lola Lledó

Vocal salut: Jose Cantón

Vocal educació: Alba Benítez