L’homosexualitat femenina, amor romàntic o atracció sexual que senten dones per altres dones. El terme lesbiana procedeix de l’illa de Lesbos (Grècia), i s’utilitza per fer referència a una dona homosexual que sent atracció sexual, física, emocional o sentimental únicament cap a les dones.

El concepte de «lesbiana», per diferenciar dones amb una orientació sexual compartida, és una construcció del segle xx. Al llarg de la història, les dones no han tingut la mateixa llibertat ni independència per aconseguir les relacions homosexuals com els homes, però tampoc no han patit el mateix càstig dur que els homes homosexuals en algunes societats. En lloc d’això, les relacions lesbianes sovint han estat considerades inofensives i incomparables per als heterosexuals, tret que les participants intentessin afirmar privilegis tradicionalment gaudits pels homes. Com a resultat, està poc documentada la història com per donar una descripció precisa de com s’expressava l’homosexualitat femenina.

La jornada commemorativa que visibilitza la lluita de les dones lesbianes, és el Dia de la Visibilitat Lèsbica, té l’objectiu de fer visibles les lesbianes en la seva doble discriminació per ser dones i lesbianes. Es porta a terme a diversos països en dates diferents però cada estat ho ha adaptat al seu calendari segons els esdeveniments a recordar , tot i que no hi ha una data consensuada. A Catalunya se celebra el 26 d’abril una data entre el 8 de març, dia internacional de les dones i el 17 de maig, Dia Internacional contra la homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia i la bifòbia.

En diferents llocs del món es fa una crida a visibilitzar-se en l’espai públic i al compromís per fer polítiques que reconeguin la doble discriminació i per tal d’avançar cap a la igualtat jurídica i real de les lesbianes.