– Promoure la igualtat legal i social de gais, lesbianes, transsexuals i bisexuals.

– Garantir el dret a la diferència, lluitar contra l’homofòbia, la transfòbia i el patriarcat; i defensar i informar sobre el fet LGTB i Queer.

– La coeducació social per a la normalització social respecte del fet homosexual, transsexual i bisexual.

– Treballar per una cultura i una educació sexual oberta i honesta, amb presència de totes les opcions i pràctiques sexuals.

– Acabar amb la impunitat amb què s’utilitzen insults i bromes amb contingut homòfob o sexista; i promoure un llenguatge no heterosexista ni sexista en general.

Informació general
Per aconseguir aquests objectius s’elaborarà un calendari d’activitats obertes a tothom, com ara xerrades, formacions, debats, festes, cine-fòrums, tallers, excursions, intercanvis amb altres associacions, presentacions, etc.

També tenim un espai de denúncia per a poder solucionar i combatre qualsevol tipus de discriminació per raons de gènere o orientació sexual, i fem de pont amb altres entitats per a necessitats jurídiques o psicològiques si és el cas.