Les persones trans* són persones que tenen una identitat de gènere diferent del seu gènere assignat en néixer. Per tant, les persones trans* inclouen tant a aquelles que són binàries (és a dir, que s’identifiquen amb el gènere masculí o amb el femení) com no-binàries.

Altres definicions associen la identitat de les persones trans* amb un tercer gènere.  Ser una persona trans* és independent de l’orientació sexual: les persones transgènere poden ser heterosexuals, homosexuals, bisexuals, asexuals… També poden considerar que les etiquetes convencionals per referir-se a les orientacions sexuals són inadequades o inaplicables.

El Dia de la Memòria Trans* (en anglès Transgender Day of Remembrance, TDoR) recorda les persones assassinades com a resultat de la transfòbia i destaca la contínua violència suportada per la comunitat trans*. El TDoR té lloc anualment el 20 de novembre i ha evolucionat al Remembering Our Dead (Recordant la Nostra Mort), una vigília celebrada a San Francisco en 1999, fins a un esdeveniment internacional observat en més de 185 ciutats i 20 països de tot el món.